BENEFITY

Vybrané výhody spolupráce s UBP

Férové podmienky

Motivačné podmienky koncipované na partnerskom princípe spolupráce so zreteľom na max. transparentnosť.

Nezávislosť

Žiadne plány, žiaden šéf, obchodné rozhodnutia realizujete podľa vlastnej predstavy.

Socializácia

Možnosť zúčastniť sa našich rodinných, kultúrno-spoločenských, športových  či vzdelávacích podujatí.

Dostupné vzdelávanie

K dispozícii je pre vás a vašich kolegov plnohodnotná vzdelávacia akadémia (obchodnícka, manažérska) .

Vlastná značka

Vybudujte si svoju obchodnú identitu, svoj nový „brand“.

Získajte KNOW-HOW

Radi sa s vami podelíme o naše dlhoročné skúsenosti.

Vlastná kariéra

V systémoch nastavíme vami zadefinovaný kariérny model.

Minimalizácia nákladov

S nami ušetríte množstvo financií a času.

Garancia kmeňa

Zmluvná záruka celého vášho kmeňa klientov.

Uľahčime vám prácu

Eliminujeme vašu zbytočnú administratívnu a legislatívnu záťaž.

Profesionálna podpora

K dispozícii máte odborné služby našich garantov, rôzne analýzy, porovnania, kalkulačky a odborný blog.

Kontaktné centrum

Dostupné v pracovné dni pre riešenie vašej dennej agendy.

Najširšie produktové portfólio

865 produktov zo všetkých sektorov.

Elektronizácia procesov

Sústavná modernizácia procesov a komunikačnej agendy s partnermi s cieľom zefektívnenia vašej práce.

Profi likvidátor

S neštandardnými poistnými udalosťami vám rád pomôže skúsený garant za oblasť likvidácie PU.

Rýchly štart

Začať podnikať nebolo nikdy ľahšie. Štart môžete plánovať v rekordne krátkom časovom horizonte a to  bez zbytočných nákladov.

Nadácia

Radi podporíme charitatívne projekty aj z vášho regiónu či blízkeho okolia.

Moderné IT nástroje

Sprístupnime vám váš vlastný modulárny informačný systém (intranet), vlastný ONLINE s čítačkami TP, funkčný biometrický podpis, Single Sign On, aplikáciu iŠANON pre klientov.

Generátor kontaktov

Pravidelne organizujeme marketingové kampane na získanie nových potenciálnych klientov, kde máte možnosť sa do tejto akvizície zapojiť a takto si obohatiť svoj existujúci kmeň.

BONUS

Pre každého partnera máme pripravené atraktívnej bonusovej schémy.

Chcem spolupracovať