Forma spolupráce

Základné oblasti poskytovaných služieb

„S nami sa môžete na 100 % venovať obchodu, pretože my sa radi postaráme o všetko ostatné.“

Broker Pool

PARTNER

Vhodné pre:
Firmy, riaditeľstvá, skupiny
Bude nám cťou stať sa vaším partnerom a nadviazať s vami spoluprácu modernou formou brokerpoolu.

VÝHODY
• UNIVERSAL preberá kompletné zastrešenie legislatívnej, administratívnej, produktovej a množstva ďalšej agendy potrebnej pre vaše podnikanie
• Vopred vzájomne dohodnuté jasne definované pravidlá spolupráce
• Bezkonkurenčné provízne ohodnotenie
• Absolútna volnosť vo vašich obchodných, marketingových či iných plánoch
• Budovanie si vlastnej značky

Kapitálový vstup

INTEGRÁCIA

Vhodné pre:
Existujúce a vznikajúce SFA
Sme pripravený otvorene rokovať o možnosti a podmienkach kapitálového vstupu skupiny UMD Group, do spoločného projektu novo vznikajúcich SFA,
ako i podať pomocnú ruku už existujúcim SFA, ktorý hľadajú silného a stabilného partnera pre ďalší rozvoj a rast svojej spoločnosti.

Okrem zisku ďalších finančných zdrojov, Vám ponúkame naše viac ako 16 ročné KNOW-HOW v oblasti finančného sprostredkovania, skúsenosti z budovania vzdelávania a motivácie obchodnej siete, profesionálne zázemie pre legislatívnu administratívne a účtovnú oblasť, či možnosť zdieľania všetkých našich moderných IT nástrojov.  

Radi by sme všetkým záujemcov, ktorí premýšľajú o tejto možnosti spolupráce deklarovali, že i naďalej zostane strategický podiel spoločnosti spolu s jej riadením v
ich vlastných rukách.

Universla broker pool

ZÁKLADNÉ OBLASTI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

Marketing

Legislatíva regulácia audit

Vzdelávanie

Doplnkové asistenčné služby

Moderné IT Online Biometria

Služby produktových garantov

Služby garanta pre likvidácie poistných udalostí

Služby centrály

Služby analytického oddelenia

Obchodná agenda s inštitúciami

Chcem spolupracovať