František Švec

Člen predstavenstva / COO

„Všetko je to o ľuďoch“

Od určitého momentu môjho profesionálneho života, sa pri situáciách, kedy je potrebné urobiť rozhodnutie, riadim heslom „Všetko je to o ľuďoch“. Snažím sa zistiť kto za danou situáciou, projektom či ponukou stojí. Jednoducho s kým mám tu česť, čo môžem od neho očakávať, nielen teraz, ale aj v budúcnosti, aké a ako má nastavené svoje vnútorné hodnoty a do akej miery sú v zhode s tými mojimi.